Oppiminen keskiössä

Visuaalisuudella vauhtia viestintään!

Aivot rakastavat visuaalisuutta – siksi piirrosten käyttäminen viestinnän tukena on tehokasta!

Haluaisitko, että järjestämäsi koulutuksen, kokouksen tai työpajan sisältö muistettaisiin paremmin? Livekuvitus ja visuaaliset muistiinpanot ovat tehokas keino lisätä osallistujien visuaalista muistijälkeä ja tehdä tilaisuudesta elämyksellinen! Livekuvitus on mahdollista toteuttaa myös etänä.

Onko sinulla monimutkaiseksi, vaikeaselkoiseksi tai tylsäksi koettu palvelu/asia, joka kaipaisi tehokkaampaa kuvallista viestintää, piirrosvideota tai kuvakiteytystä?

Haluatko oppia miten sinäkin voit piirtää ja hyödyntää taitoasi työssäsi ja arjessa, oppimisen ja ajattelun tukena?

Kuvallinen viestintä on nopeaa

Aivot käsittelevät visuaalista tieoa nopeammin, kuin pelkkää tekstiä. Tavoite on tukea viestintää visuaalisesti, tehdä siitä mielenkiintoisempaa ja selkeämpää!

Ideat näkyviksi

Joskus uudet ideat on helpompi hahmottaa, kun ne näkee piirrettynä. Kuvakiteytystä voi hyvödyntää idean kehittämisvaiheessa tai uudesta konseptista viestiessä. 

Luo yhteyksiä ja tee tieto näkyväksi

Kuvakiteyttämisen tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä monimutkaisille asioille visuaalisen logiikan avulla.

Kuvakiteyttäminen käytäännössä

Palveluni

Livekuvitus

Piirretyt muistiinpanot elävöittävät tapahtumaasi ja auttavat oppimista! Teen livekuvituksia paperille ja digitaalisesti. Livekuvitusta on mahdollista tehdä myös etänä! Yleisö hyötyy sekä prosessin, että lopputuloksen näkemisestä.

Livekuvitus ja visuaalinen fasilitointi  toimivat myös osana startegia- tai  palvelumuotoiluprosessia.
Toimin joko taltioivana osapuolena fasilitaattorin parina, tai voin ottaa roolia myös visuaalisena fasilitaattorina ja prosessin vetäjänä.

Kuvakiteytys ja piirrosvideot

Teen kuvakiteytyksiä, sekä piirrosvideoita.  Kuvakiteytyksiäni on käytetty sisäisessä viestinnässä, markkinoinnissa, powerpointeissa esityksen tukena, seinäteippauksissa, messuseinissä sekä kirjoissa.

Piirrosvideoon kuvataan piirroksen syntyminen nopeutetusti. Tarina kerrotaan liikkuvan kuvan ja äänen avulla.

Koulutus 

Uskon, että kaikkien on mahdollista oppia visuaalista loogisuutta ja piirtämään simppeleitä kuvioita, jota voi käyttää apuna omissa muistiinpanoissa, visuaalisen fasilitoinnin välineenä ja oman ajattelun tukena.

Periaatteitani kursseilla on tekemällä oppiminen, ilo oivaltamiseen ja dialogisuus. Lähde mukaan avoimelle kurssille, tai tilaa koulutus työpaikallesi!

Pidän myös lyhyempiä osallistavia puheenvuoroja piirtämisestä ja visuaalisesta ajattelusta. 

Strategian visualisointi

Miten varmistaa, että strategia on yhteisesti ymmärretty, helppo viestiä ja muistaa?

Strategiakuvitus voidaan toteuttaa joko livenä vaikkapa uuden strategian julkistamistilaisuudessa tai työpajassa tai  kuvakiteyttämisprosessin kautta, jossa yhdessä mietitään ja pureskellaan sopivat metaforat ja visuaaliset elementit kuvaamaan parhaiten yhteistä visioa.

Kuvakiteytyksen avulla strategiasta saadaan konkreettinen yhteinen kuva,  näkyväksi yhteisölle. Strategiakuvitukset käsitellään useimmiten luottamuksellisina.

Piitäminen ja oppiminen kuuluu kaikille!

Tavoitteeni on edistää erilaista oppimista visuaalisuuden avulla. Livekuvitukset ovat yksi tapa antaa isolle yleisölle visuaalinen muistijälki ja kuvakiteytysten avulla tylsäksi ja monimutkaiseksi koettu sisältö voidaan selittää helpommin ymmärrettävällä ja houkuttelevammalla tavalla. 

Peräänkuulutan kuitenkin myös jokaisen ihmisen omaa luontaista piirtämistaitoa! Piirtäminen voi auttaa tiedon hahmottamista, ajattelemista, suunnittelua ja oppimista. Jos olet epävarma piirustustaitojesi kanssa, ja haluaisit oppia lisää piirtelystä, osallistu kuvakiteyttämisen kurssilleni! 

Katso myös puheenvuoroni TEDxTurku- tapahtumasta.

Salla Lehtipuu, kuvakiteyttäjä®

Salla Lehtipuu on tutustunut visuaaliseen fasilitointiin vuonna 2011 ja silloin toiminut pioneerina Suomessa mm. piirrosvideoiden tekijänä.

Taustalla hänellä on sekä kaupallista – että taiteellista koulutusta. Kuvakiteyttäminen toimii näiden kahden maailman risteämiskohdasssa.

Asiakkaitani

”Pyysimme Sallan pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön yhteiseen seminaaripäivään. Halusimme päivästä  käyttökelpoiset muistiinpanot, joihin on helppo palata myöhemmin kiireisen työn keskellä. Halusimme muistiinpanojen innostavan keskusteluun myös päivän jälkeen ja tämän tavoitteen olemme saavuttaneet. Osallistujilta saatu palaute on ollut innostunutta. Päivässä tuotettu kuvitus on nähtävillä virastotalon käytävällä, jossa se on herättänyt paitsi ihastusta oivaltavista kiteytyksistä myös hyviä keskusteluja niiden työntekijöiden kanssa, joille aikuissosiaalityö ei ole sisällöltään tuttua. Kuvaa hyödynnetään niin brändimateriaalina, jaettavana korttina kuin kuvituksena omissa materiaaleissa. Yhteistyö oli sujuvaa, Salla nappasi nopeasti idea-aihioista kiinni ja antoi ehdotuksia kiteytyksen toteutuksesta.”

Kaisa Saarinen, Projektipäällikkö

HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

”Olemme tehneet Sallan kanssa jo kaksi projektia ja loppua ei ole näköpiirissä. Ensimmäisessä projektissa Salla kuvitti viikonloppuvalmennukseni ’Löydä sisäinen motivaatiosi – tee elämästä mielekäs’. Julkaisin myöhemmin samannimisen kirjan. Toinen projektimme on neljäs kirjani yhdessä Pia-Christina Rothin kanssa. Kirjassa Salla toimii kuvittajana: ’Sudenpentujen käsikirja esimiehille – vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä’. Sallan mukaansatempaava tyyli on ihan omassa luokassaan. Saamani asiakaspalautteen mukaan Salla on kyennyt kiteyttämään kuviin kaiken olennaisen: pelkkiä kuvia katsellessa saa jo todella paljon irti aiheesta ja mikä parasta, valmennuksien ja kirjojen lukemisen jälkeen kuvat palauttavat helpolla tavalla mieleen kaiken olennaisen opituista asioista! Olen jo suunnittelemassa uutta kirjaa, jossa Sallalla on tärkeä rooli kuvittajana!”

Jari Saarenpää

LUONTAISET TAIPUMUKSET

[custom-twitter-feeds screenname="sallalehtipuu" home="true"]

Kiinnostaako kuvakiteyttäminen?

Ollaan yhteydessä!

Laita viestiä kaavakkeella tai toimisto@sallalehtipuu.fi

Kiireellisissä asioissa soita tai laita viestiä: (358) 50 3603687