Livekuvitus 

Piirretyt muistiinpanot tapahtumasta 

Oletko järjestämässä tapahtumaa, seminaaria, tärkeää kokousta tai työpajaa ja haluaisit varmistaa, että sisältö muistettaisiin paremmin tilaisuuden jälkeen? 

Tilaa tapahtumaasi kuvakiteyttäjä ja anna osallistujille visuaalinen muistijälki!

 

Kuvakiteytys tapahtumassa

Kuvakiteyttäjä kuuntelee tilaisuudessa tarkasti ja jäsentää tiedon näkyville yhteisiin visuaalisiin muistiinpanoihin.

Visuaalinen fasilitointi

Visuaalinen fasilitaattori ottaa aktiivisemman roolin ja ohjaa esimerkiksi innovointityöpajaa visuaalisten työkalujen avulla.

Kuvakiteytys videolle

Kuvakiteytys tapahtumassa on mahdollista myös videoida ja muokata se viestintää varten, piirrosvideoksi. 

Mitä on livekuvitus?

Livekuvitus on reaaliaikasesti tapahtuvaa piirtämistä ja kuullun kiteyttämistä visuaaliseen muotoon. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi kokouksissa, työpajoissa, seminaareissa tai strategian suunnittelussa. Lopputulosta voidan kutsua kuvakiteytykseksi tai piirretyiksi muistiinpanoiksi.

Minulle on kuvakiteyttäjänä tärkeää tukea oppimista jäsentelemällä tietoa loogisesti ihmisten näkyville visuaaliseen muotoon.

Tavoittena on tukea muistamista, mutta myös tuottaa elämyksiä, tukea prosessia ja tuottaa sisältöä tilaajan käyttöön.

Periaatteeni livekuvituksissa

Tavoitteeni on livekuvitusten avulla oppimisen tukeminen ja yhteisen ymmärryksen lisääminen.

Olen puhujan puolella

Haluan esittää puhujat positiivisessa valossa. Jokaisessa puheenvuorossa on jotain arvokasta jaettavaksi. Työpajoissa tasapuolisuus on tärkeää – taltioin kaikkien äänet ylös paperille!

Pyrin kokoamaan kuviini PALJON tietoa

Yksinkertaistamisella on paikkansa, mutta niin on myös kattavalla tietomäärällä.
Haluan vangita kuviini koko aihepiirin kompleksisen sisällön ja mahdollisimman paljon tilaisuuden sisältöä ja tietoa. Tieto suodattuu kauttani, mutta noudatan puhujan painotuksia myös kuvakiteytyksissäni

Sisältö ensin – kauneus on lisäarvo

Kuvakiteytyksissä haluan palvella ensisijaisesti oppimista. Otan tämän huomioon värityksissä ja kuvan sisällössä. Kuvat sisältävät aina tekstiä ja kuvia. Tähtään toki myös viehättävään lopputulokseen, joka vetää puoleensa ja kutsuu tutustumaan itse sisältöön.

Brändin tukeminen visuaalisesti

Mukautan mielelläni omaa tyyliäni brändin mukaiseksi, siten kuin se on mahdollista. Käytän livekuvituksissa mielelläni brändivärejä ja sellaisia hahmoja, joita on mahdollista ja luvallista versioida.

Kuva on yleisön ja tilaajan teos

Annan livekuvitusten yhteydessä laajat käyttöoikeudet kuvalle. Osallistujat saavat napata kuvia ja jakaa niitä somessa. Tilaaja voi käyttää kuvaa tilaisuudessa ja sen jälkeen omassa viestinnässä ja painattaa kuvasta vaikka julisteita tai kortteja työntekijöilleen tai asiakkailleen! 

Esimerkkejä livekuvituksistani

Kuvakiteytän improvisoiden kynällä paperille tai digitaalisesti

Livekuvitukseni perustuvat pitkälti improvisaatioon. En yleensä tiedä etukäteen mitä puhujat tulevat käsittelemään tai korostamaan esityksissään. Tiedän kuitenkin kokemuksesta kuinka paljon paperia tulisi varata vaikkapa tunnin puheenvuoroon.

   Työskenetelen kynillä suurelle paperille tai ipadilla. Tärkeää oppimisen kannalta on, että ihmiset voivat samanaikaisesti nähdä työn edistyvän. 

      vuotta kokemusta kuvakiteyttämisestä

      vuotta yrittäjänä

      Tilaisuutta kuvakiteytetty

      kuvakiteytystä piirretty

      Ollaan yhteyksissä

      Kysy lisää livekuvituksesta tapahtumassa?

      Sähköposti

      salla@sallalehtipuu.fi

      Puhelin

      +358 50 360 3687

      osoite

      Hämeentie 13 A /co Animaatiokopla

      00530 Helsinki